top of page
  • Foto van schrijverUlteam bestuur

Start nieuwe seizoen 2020-2021

Lieve iedereen,


Het blijde nieuws heeft ons als vereniging bereikt dat wij, conform de corona-richtlijnen en regels voor de cultuursector van de Rijksoverheid en het RIVM, weer bezig mogen met improvisatietheater (in aangepaste vorm).


Trainingen


De situatie en bijpassende regelgeving kan natuurlijk op ieder moment veranderen - daarvan zijn wij ons bewust. Wij als bestuur houden, samen met onze trainers, deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en nemen (verdere) maatregelen zodra dat nodig is. Toch willen wij, met inachtneming van de geldende regels, vanaf 7 september 2020 weer starten met de reguliere trainingen waarbij wij streven naar een zo veilig mogelijke speelomgeving voor onze leden, voor zover de situatie dat toelaat. Het beleid dat geldt voor al onze leden is hier na te lezen en wordt up-to-date gehouden.


Voorstellingen


Wij willen na de eerste weken evalueren hoe de trainingen met ons corona-beleid verlopen. Dit betekent dat wij op dit moment, wegens de beperkingen van de coronamaatregelen maar bovenal wegens het garanderen van de veiligheid van aanwezig publiek, nog geen fysieke voorstellingen inplannen of organiseren. Zodra de situatie dat weer op een verantwoorde wijze toelaat staan er uiteraard weer voorstellingen met fysiek publiek op het programma.


Cursussen


Aangezien wij eerst willen evalueren hoe trainingen verlopen met onze leden die al langer spelen om zo een veilig speelklimaat te garanderen voor cursisten, is de cursus die zou starten in september 2020 afgelast. Zodra de maatregelen het toelaten, en onze evaluatie uitwijst dat spelen in cursusverband inderdaad verantwoord kan, wordt gekeken naar een eerstvolgende mogelijkheid voor de cursus.


Klussen en andere externe opdrachten


Het kunnen verzorgen van klussen en externe opdrachten hangt af van de specifieke klus (groepsgrootte, locatie, duur, aanwezige faciliteiten etc.). Het is wel goed te vermelden dat wij in het aannemen van klussen en opdrachten op dit moment terughoudend zijn - het kunnen naleven van de geldende maatregelen van de overheid is een basisvoorwaarde voor het aannemen. Mocht u ons willen benaderen voor een klus of opdracht, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij komen dan zo snel mogelijk op uw vraag terug!


Vragen en/of opmerkingen


Vragen en/of opmerkingen kunnen verstuurd worden naar het bestuur via het contactformulier.

155 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page