top of page
 • Foto van schrijverUlteam bestuur

Richtlijnen trainingen 2020-2021 COVID-19

Stand van zaken per 03-09-2020


Op dit moment mogen wij conform de regels voor de kunst- en cultuursector weer theatersport beoefenen, waarbij de basisregels ook zoveel mogelijk in acht worden genomen. Voor de trainingen hebben wij als bestuur en trainers een set van regels en richtlijnen opgesteld voor onszelf en onze leden op basis van de maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd. Deze zijn hieronder in verkorte vorm te vinden. Onze leden hebben omtrent deze richtlijnen uitgebreidere informatie ontvangen. Wij zijn ons als vereniging ervan bewust dat de situatie kan veranderen. Zodra de regels van de Rijksoverheid veranderen, of het naar inschatting van het bestuur en de trainers niet meer verantwoord is om te spelen, worden er verdere acties ondernomen / richtlijnen en regels aangepast.


Het bestuur en de trainers zijn niet aansprakelijk voor eventuele COVID-19 besmettingen en de schade die hieruit voortvloeit. Wij faciliteren theatersport conform de regels van de overheid en het RIVM - deelname aan de trainingen is een vrijwillige keuze op basis van eigen verantwoordelijkheid.


Basisregels en richtlijnen voor trainingen


 1. Bij COVID-19 gerelateerde klachten blijft men thuis. Men meldt zich met opgave van redenen af bij de trainer.

 2. Klachten na de training? Leden zijn hiertoe niet verplicht, maar het wordt aangeraden om contact op te nemen met het bestuur per e-mail. Zo kunnen wij, indien nodig, maatregelen treffen binnen de vereniging. Informatie wordt volledig vertrouwelijk behandeld!

 3. De basisregels van de overheid worden nageleefd door de leden, waarbij er een paar uitzonderingen (kunnen) gelden op basis van de kunst- en cultuursectorregels.

 4. Tijdens de eerste training worden nadere afspraken gemaakt omtrent het afstand houden tijdens het spelen zelf. In bepaalde situaties (zoals theater) is afstand houden niet altijd mogelijk, hiervoor geldt een uitzondering vanuit de overheid. Wel heeft iedereen de keuze of zij constant tijdens het spelen (wat dan ook) afstand willen houden - deze keuze wordt gerespecteerd! Leden die ten alle tijde afstand willen houden worden herkenbaar gemaakt binnen de groep met een lint of iets dergelijks.

 5. Voor elke training voeren onze trainers een gezondheidscheck uit. Mensen met klachten worden naar huis gestuurd. Aan- en afwezigheid wordt genoteerd.

 6. Er wordt voor voldoende ventilatie gezorgd tijdens de trainingen.

 7. Desinfectiemiddelen zijn op locatie aanwezig - bij binnenkomst, fysiek contact en het verlaten van de locatie worden de handen gedesinfecteerd.

 8. Mensen die niet spelen (actief meedoen in een spel) blijven zitten met anderhalve meter afstand tot elkaar.

 9. De trainingen starten stipt om 20:00 uur. Mensen die te laat komen kunnen geweigerd worden.

 10. Na de training blijft men niet binnen of buiten rondhangen.

 11. De trainer heeft tijdens de training het laatste woord over wat wel of niet gebeurd.

 12. Ook is de trainer het eerste aanspreekpunt bij vragen / onenigheid. Indien dit geen oplossing biedt, wordt contact opgenomen met het bestuur.

 13. Overige punten:

  1. Muzikale games worden niet gedaan

  2. Schreeuwen / zingen / hoesten / niezen etc. tijdens het spel is niet toegestaan

  3. Het staat iedereen vrij om aanvullende beschermingsmiddelen te gebruiken (mondkapjes, gezichtsbescherming, handschoenen etc.).95 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page