©2020 door Ulteam Theatersport - KvK-nummer: 02083359 - Foto's verzorgd vanuit Ulteam.

 
  • Ulteam bestuur

Beleid coronavirus covid-19

Bijgewerkt: mrt 17

Laatst bijgewerkt op: dinsdag 17 maart om 15:25 uur.


Ulteam Theatersport zal in de periode van 14 maart 2020 tot en met 6 april 2020 geen verenigingsactiviteiten laten plaatsvinden (o.a. trainingen, cursussen, klussen, voorstellingen en workshops). Hieronder volgt een toelichting vanuit het bestuur.


Het bestuur heeft op vrijdag 13 maart 2020 voor de vereniging besloten om, gedurende de uitbraak van het coronavirus covid-19, de adviezen alsook aangekondigde maatregelen van het RIVM alsook de Rijksoverheid zo goed mogelijk op te volgen op basis van de actuele ontwikkelingen - en daarin ook één lijn te trekken vanuit de vereniging. Op deze wijze willen wij vanuit de vereniging onze bijdrage leveren aan het indammen van de (verdere) verspreiding van het virus. Hieronder staat een opsomming van de concreet genomen maatregelen:


  • Alle trainingen (maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdaggroep) zijn tot en met maandag 6 april 2020 afgelast.

  • Er worden geen verenigingsactiviteiten georganiseerd binnen de periode 13 maart tot en met 6 april 2020.

  • Voor de activiteiten die gepland staan ná 6 april 2020: Hierover wordt continue overleg gevoerd waarbij de zich ontwikkelende situatie in de gaten wordt gehouden. Voor nu (16 maart 2020) is het uitgangspunt dat al later geplande / georganiseerde activiteiten doorgaan op de reeds geplande datum, tenzij de situatie het niet toestaat. Hierover wordt dan eenieder geïnformeerd.

  • UPDATE 17-03-2020: In samenspraak met de Liftcie is besloten om het Liftweekend 2020 af te zeggen. Gekeken wordt naar de mogelijkheden voor dit en/of volgend jaar.

  • Contributie: Er is in dit geval duidelijk sprake van overmacht. Het bestuur heeft daarom besloten om geen restituties uit te keren op basis van het noodzakelijk niet door laten gaan van activiteiten tot en met 6 april 2020. Uiteraard kijken wij redelijkerwijs wat wel tot de mogelijkheden behoort.

  • Het bestuur blijft de situatie rondom het corona-virus nauwlettend volgen en zal handelen op basis van het overheidsadvies en dat van het RIVM.

  • Voor alle Ulteam-gerelateerde vragen kan een mail gestuurd worden naar bestuur@ulteam.nl.


De te nemen maatregelen zijn natuurlijk jammer, voor zowel onze leden als vrienden en bekenden van onze vereniging, maar als bestuur achten wij deze wel noodzakelijk. Wij rekenen dan ook op eenieders begrip.


Namens het bestuur, Marijke, Loes, Roy, Jens & Florian75 keer bekeken